Projekti EnerNETMob

projekti-enernet

Titulli i projektit: Rrjetet Mesdhetare Ndër-rajonale Elektromobile për sistemet e transportit intermodale dhe interurbane me emetime të ulëta karboni.

Programi: Interreg MED

Aksi 2: Inkurajimi i strategjive për transport me karbon të ulët dhe efiçencë energjie në territore të veçanta të MED: qytete, ishuj dhe zona malore.

Objektivat e projektit:

 • Të krijojë politika gjithëpërfshirëse ndër-rajonale MED për transportin elektrik duke zbatuar një model të përbashkët për “Planin e Qëndrueshëm Elektro-Mobilitet” e integruar kjo me Planet e Veprimit të Energjisë së Qëndrueshme” dhe në zbatim të kritereve të Konventës së Kryetarëve të Bashkive.
 • Të zbatojë “Rrjete Ndër-rajonale Mesdhetare Elektro-mobile” paralele dhe të lidhura ndërmjet tyre, të cilat lidhin qytete, ishuj dhe terminale intermodale në nivel rajonal dhe ndër-rajonal.
 • Të bëjë teste pilote mbi shërbimet publike elektro-mobile (të tilla si e-car sharing, e-car pooling, e-bike)
 • Kapitalizimi dhe ndarja e strategjive dhe politikave ndër-rajonale për transportin elektrik ashtu siç edhe standarte të përbashkëta dhe udhëzime për sistemet elektromobile.

Projekti udhëhiqet nga (Lead Partner): Rajoni i Peloponnese (Greqi), Departamenti i Manaxhimit për Planet e Zhvillimit.

15 Partnerë të tjerë: Autoritete Kombëtare, Autoritete Rajonale, Autoritete Vendore, Autoritete Portuale, Bashki, Institucione kërkimore-shkencore, Agjensi Transporti, Agjensi Energjie, Grupe dhe Organizata të tjera të interesuara.

 • Region of Peloponnese – Greqi (Lead Partner)
 • Region of Thessaly – Greqi
 • Authority for Transport in Malta – Maltë
 • Ministry of Transport, Communications and Ëorks – Qipro
 • RAM- Rete Autostrade Mediterranee Spa – Itali
 • County of Primorje and Gorski Kotar – Kroaci
 • Dynamic Vision – Greqi
 • FGM-AMOR – Austri
 • Free Municipal Consortium of Ragusa – Itali
 • Instituti i Transportit – Shqipëri
 • Regional Development Agency of Northern Primorska Ltd. Nova Gorica – Slloveni
 • University of Palermo – Department of Agricultural, Food and Forest Sciences – Itali
 • Energy and Environment Agency of Arrábida – Portugali
 • Port of Bar Holding company – Mali i Zi
 • International Centre for Numerical Methods in Engineering (Barcelona) – Spanjë
 • Capenergies – Francë

Instituti i Transportit është partneri shqiptar në projekt.

Kohëzgjatja e projektit: 48 muaj

Financimi: 85% nga fondet EU (ERDF/IPA Fund); 15% co-financim lokal

Linku i Projektithttps://enernetmob.interreg-med.eu/

Materiale Promocionale

Buletinet Informative

Artikuj të Projektit EnerNETMob