Projekti EnerNETMob në Workshopin e I-rë për zbatimin dhe integrimin e strategjisë kombëtare të projektit INCIRCLE

Në dt.15.09.2021 u zhvillua Workshopi i I-rë për zbatimin dhe integrimin e strategjisë kombëtare të projektit INCIRCLE, projekt ky i financuar nga programi Interreg MED. Në takim merrnin pjesë përfaqësues nga autoritete publike qëndrore dhe lokale, universitete, dhe operatorë turistikë.

Gjatë takimit, Znj. Brikena Tare, koordinatore e projektit EnerNETMob, bëri një prezantim të projektit EnerNETMob, arritjeve të deritanishme si edhe aksioneve pilote të realizuara në kuadër të projektit EnerNETMob: blerja e një pike karikimi për makina elektrike dhe marrja e një makine elektrike me qera.