Instituti i Transportit

Projekti PORTS PLUS

Project “PORTS PLUS – Promoting Resilient, Sustainable and Smart Transport and Logistic activities in the South Adriatic Area’ The Project will aim at validating and capitalizing on contents produced within the PORTS WPT3 report and webinars to build a comprehensive capacity building path realized through workshop and seminars addressed to a targeted audience: students of …

Projekti PORTS PLUS Read More »

Intermodal Transport Network Event, Albania (UPDATE)

The economic role and impact of Intermodal Transport from the COVID-19 situation in our country and in the region. On Wensday 15th June 2022, the Albanian Institute of Transport organized the “Intermodal Transport Network Event , Albania ”, in the framework of Project “MultiAPPRO PLUS – Multidisciplinary approach and solutions to development of intermodal transport …

Intermodal Transport Network Event, Albania (UPDATE) Read More »

Raporti i Politikave Incircle

Incircle Interreg MED prezanton raportin e politikave të projektit! Ky dokument i detajuar nxjerr në pah metodologjinë dhe mjetet teknike të zhvilluara gjatë 32 muajve të fundit të veprimit qarkullues në Mesdhe dhe paraqet rekomandime të vlefshme për politikëbërësit. Kontekstet e broshurës RAPORTI I POLITIKAVE INCIRCLE Si të drejtoni ndryshimin drejt një turizmi qarkullues në …

Raporti i Politikave Incircle Read More »

Intermodal Transport Network Event, Albania (News)

The economic role and impact of Intermodal Transport from the COVID-19 situation in our country and in the region. On Wednesday 15th June 2022, the Albanian Institute of Transport organizes the “Intermodal Transport Network Event , Albania ”, in the framework of Project “MultiAPPRO PLUS – Multidisciplinary approach and solutions to development of intermodal transport …

Intermodal Transport Network Event, Albania (News) Read More »

Instituti i Transportit mbështet Parkun Natyror të Delta Ebro në ditën INCYCLE.

Ka nisur aktiviteti i personalizuar për territorin replikues të Parkut Natyror të Delta Ebro me mbështetjen e Institutit Shqiptar të Transportit!Në datën 13 maj, në kuadër të projektit INCIRCLE, në Delta Ebro u organizua dita e INCYCLE (në gjuhën katalanase: jornada ENCICLA’T), e cila fokusohet në promovimin e turizmit çiklistik dhe mobilitetin e qëndrueshëm në …

Instituti i Transportit mbështet Parkun Natyror të Delta Ebro në ditën INCYCLE. Read More »

AKTIVITET TEKNIK RAJONAL MBI TRANSPORTIN ELEKTRIK

Në datën 29.03.2022 dhe më 19.04.2022 në kuadër të projektit EnerNETMob, Instituti i Transportit zhvilloi në Tiranë dhe Durrës 2 aktivitete “Akltivitet Teknik Rajonal mbi transportin elektrik”. Aktiviteti i parë u organizua në Tiranë në ambientet e një universiteti duke synuar të sjellë temën e elektromobilitetit edhe mes pedagogëve dhe studentëve. Në këtë aktivitet morën …

AKTIVITET TEKNIK RAJONAL MBI TRANSPORTIN ELEKTRIK Read More »

FINAL ENERNETMOB PROJECT CONFERENCE

13 European Pilots experience feedback in electromobility Friday 8 April 2022 • 9am-4pm Location: La Coque – Place Henri Verneuil, 13002 Marseille (limited seats available) & Online broadcast EnerNETMob is pleased to invite you to its final event to share the project’s key outcomes for enhancing electromobility in the Mediterranean region! Join us to: Learn from the experience …

FINAL ENERNETMOB PROJECT CONFERENCE Read More »

Në kuadër të projektit INCIRCLE janë zhvilluar dhe dizenjuar pesë broshura me fokus në pesë territoret ku po zhvillohen veprime pilot për ekonominë qarkulluese.

Në kuadër të projektit INCIRCLE janë zhvilluar dhe dizenjuar pesë broshura me fokus në pesë territoret ku po zhvillohen veprime pilot për ekonominë qarkulluese. Si pjesë a projektit, bashkia e Himarës është territori shqiptar ku po aplikohet një nga veprimet pilot. Kjo broshurë prezanton turizmin qarkullues, veprimin pilot në Himarë mbi lëvizshmërinë e qëndrueshme dhe si …

Në kuadër të projektit INCIRCLE janë zhvilluar dhe dizenjuar pesë broshura me fokus në pesë territoret ku po zhvillohen veprime pilot për ekonominë qarkulluese. Read More »

Mirësevini në buletinin e 6-të informativ të projektit EnerNETMob Interreg MED!

Stenda e projektit demonstrues (projektit pilot) EnerNETMob në E4SM 2021 revolution Forumi i 4-rt Evropian për Energjinë dhe Mobilitetin Smart (E4SM 2021) iu kushtua inovacionit, me fokus të veçantë në bërjen e energjisë dhe zinxhirit të transportit sa më të gjelbër, transformimit të tregut dhe transformimit dixhital të infrastrukturës dhe shërbimeve. Gjatë E4SM 2021, Capenergies prezantoi projektin pilot …

Mirësevini në buletinin e 6-të informativ të projektit EnerNETMob Interreg MED! Read More »