Projekte në Vazhdim

Projekti PORTS PLUS

Project “PORTS PLUS – Promoting Resilient, Sustainable and Smart Transport and Logistic activities in the South Adriatic Area’ The Project will aim at validating and

Më Shumë

Projekti MultiAPPRO PLUS

INSTITUTE OF TRANSPORT partner in the EU-fundedProjekti MultiAPPRO PLUS As the continuation of the MultiAPPRO project, in 2022 Institute of Transport is partner in MultiAPPRO

Më Shumë

Projekti EFINTIS

Projekti EFINTIS PROGRAMI: INTERREG IPA CBC ITALI-SHQIPËRI-MALI I ZI THIRRJA E DYTË PËR PROJEKTET IPA II CBC ITALI-SHQIPËRI-MALI I ZI- TË SYNUAR Titulli i plote

Më Shumë

Projekti PORTS 4.0

“PORTS 4.0/No. 496 SMALL/ Targeted Call for Project Proposals”“Partnership for the prOmotion of a maRiTime cross-border Strategy” Co-financed by the European Union under the Instrument

Më Shumë

Projekti ISACC

PROGRAMI INTERREG IPA CBC ITALI-SHQIPERI-MALI I ZITHIRRJA E DYTE PER PROJEKTET IPA II CBC ITALI-SHQIPERI-MALI I ZI.TARGETUAR Titulli i projektit: Sistemet Inovative per te rritur

Më Shumë

Projekti INCIRCLE

Titulli i projektit: Mbështesni zonat ishullore dhe zonat me dendësi të ulët drejt një ekonomieturizmi më qarkulluese – INCIRCLE  Partnerët e Projektit:AREA Science Park – Itali

Më Shumë

Projekti EnerNETMob

Titulli i projektit: Rrjetet Mesdhetare Ndër-rajonale Elektromobile për sistemet e transportit intermodale dhe interurbane me emetime të ulëta karboni. Programi: Interreg MED Aksi 2: Inkurajimi

Më Shumë

Projekti PORTS

Projekti PORTS synon të studiojë ndikimin e rrugëve të reja dhe të MoS ndermjet brigjeve të Apuliane, Malit të Zi dhe Shqipërisë, veçanërisht midis porteve

Më Shumë

Projekti MultiAPPRO

Objektivi specifik i programit: Rritja e kapaciteteve per transportin e integruar, sherbimi i mobilitetit dhe multimodaliteti ne zonen Adriatiko-Joniane Titulli i Projektit:  Qasja dhe zgjidhjet

Më Shumë

Projekti LOCATIONS

 “Turizmi me Kroçera  dhe ndikimet e tij në mjedisin urban” Takimi i parë përurues i projektit LOCATIONS, 13-15 Dhjetor 2016, Trieste, Itali Shtatë qytetet port të Evropës dhe partnerë të tjerë

Më Shumë

Projekti MEDNET

Programi MED është një program i BE transnacional bashkëpunimi sipas  politikës së kohezionit të BE si pjesë e “objektivit të Bashkëpunimit Territorial”. Si pjesë e këtij programi

Më Shumë

Projekti MArED

“Modernizimi dhe harmonizimi i arsimit detar ne Mal te Zi dhe në Shqipëri – MArED” No. 544257-TEMPUS-1-2013-1-ME-TEMPUS-JPC Grant Agreement No. 2013-4528 Koordinator Projekti:  Universiteti i

Më Shumë