Takimi i III-të i Komitetit Drejtues të Projektit

Në kuadër të projektit EnerNETMob, në dt.27 mars 2019 u zhvillua në Qipro, takimi i rradhës i projektit (Transnational Meeting) si edhe Takimi i Tretë i Komitetit Drejtues të Projektit (Steering Committee Meeting).