Takimi i VI-të i Komitetit Drejtues të Projektit

Në kuadër të projektit EnerNETMob, në dt. 5 qershor 2020 u zhvillua online takimi i rradhës i projektit (Transnational Meeting) si edhe Takimi i Tretë i Komitetit Drejtues të Projektit (Steering Committee Meeting).