Takimi i IV-rt i Komitetit Drejtues të Projektit

Në kuadër të projektit EnerNETMob, në dt.30-31 tetor 2019 u zhvillua në Maltë, takimi i rradhës i projektit (Transnational Meeting) si edhe Takimi i Katërt i Komitetit Drejtues të Projektit (Steering Committee Meeting).