Projekte

Projekti PORTS PLUS

Project “PORTS PLUS – Promoting Resilient, Sustainable and Smart Transport and Logistic activities in the South Adriatic Area’ The Project will aim at validating and capitalizing on contents produced within the PORTS WPT3 report and webinars to build a comprehensive capacity building path realized through workshop and seminars addressed to a targeted audience: students of …

Projekti PORTS PLUS Read More »

Projekti MultiAPPRO PLUS

INSTITUTE OF TRANSPORT partner in the EU-fundedProjekti MultiAPPRO PLUS As the continuation of the MultiAPPRO project, in 2022 Institute of Transport is partner in MultiAPPRO PLUS project, which will promote freight transport logistics, strive to make intermodal transportation more competitive and put maritime freight transport on equal footing with other transport modes, as well as …

Projekti MultiAPPRO PLUS Read More »

Projekti EFINTIS

Projekti EFINTIS PROGRAMI: INTERREG IPA CBC ITALI-SHQIPËRI-MALI I ZI THIRRJA E DYTË PËR PROJEKTET IPA II CBC ITALI-SHQIPËRI-MALI I ZI- TË SYNUAR Titulli i plote projektit: Rritja e efikasitetit të flukseve të transportit INTERMODAL nga Sistemet e Përmirësuara të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit Akronimi i projektit: EFINTIS Objektivi specifik prioritar i programit: Rritjen e …

Projekti EFINTIS Read More »

Projekti PORTS 4.0

“PORTS 4.0/No. 496 SMALL/ Targeted Call for Project Proposals”“Partnership for the prOmotion of a maRiTime cross-border Strategy” Co-financed by the European Union under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)Interreg IPA CBC Italy–Albania–Montenegro 2014/2020 OBJEKTIVAT E PROJEKTIT, REZULTATI I PRITUR DHE REZULTATET KRYESORE. PORTS 4.0 është një vazhdim i natyrshem i Projektit PORTS, financuar në thirrjen …

Projekti PORTS 4.0 Read More »

Projekti ISACC

PROGRAMI INTERREG IPA CBC ITALI-SHQIPERI-MALI I ZITHIRRJA E DYTE PER PROJEKTET IPA II CBC ITALI-SHQIPERI-MALI I ZI.TARGETUAR Titulli i projektit: Sistemet Inovative per te rritur kontrollet Doganore kunder korrupsionit. Emri i Partnerit Lider/gjuha e Organizuesit: Fondacioni IST per levizje te qendrueshme, zona e menaxhimit te informacionit dhe infrastruktures logjistike- GE.IN.LOGISTIC. Data e fillimit: 01.07.2020Data e …

Projekti ISACC Read More »

Projekti INCIRCLE

Titulli i projektit: Mbështesni zonat ishullore dhe zonat me dendësi të ulët drejt një ekonomieturizmi më qarkulluese – INCIRCLE  Partnerët e Projektit:AREA Science Park – Itali (Lead Partner)MEDCITIES – SpanjëCIVINET CY-EL Secretariat Civil Non-Profit Company – GreqiLarnaca-Famagusta District Development Agency (ANETEL) – QiproInstituti i Transportit – ShqipëriEnergy and Water Agency – MaltëRegion Of Crete – Directorate …

Projekti INCIRCLE Read More »

Projekti EnerNETMob

Titulli i projektit: Rrjetet Mesdhetare Ndër-rajonale Elektromobile për sistemet e transportit intermodale dhe interurbane me emetime të ulëta karboni. Programi: Interreg MED Aksi 2: Inkurajimi i strategjive për transport me karbon të ulët dhe efiçencë energjie në territore të veçanta të MED: qytete, ishuj dhe zona malore. Objektivat e projektit: Të krijojë politika gjithëpërfshirëse ndër-rajonale …

Projekti EnerNETMob Read More »

Projekti PORTS

Projekti PORTS synon të studiojë ndikimin e rrugëve të reja dhe të MoS ndermjet brigjeve të Apuliane, Malit të Zi dhe Shqipërisë, veçanërisht midis porteve të Tarantos, Kotorit dhe Durrësit, si dhe të analizojë ndikimin e tyre socio-ekonomik. Qëllimi i Projektit Projekti synon të rrisë dialogun ndërkufitar dhe në fund të fundit aksesin, per: krijimin …

Projekti PORTS Read More »

Projekti MultiAPPRO

Objektivi specifik i programit: Rritja e kapaciteteve per transportin e integruar, sherbimi i mobilitetit dhe multimodaliteti ne zonen Adriatiko-Joniane Titulli i Projektit:  Qasja dhe zgjidhjet e shumellojshme, për zhvillimin e   transportit intermodal ne rajon. Qellimi i Projektit: eshte arritja e nje qendrimi te perbashket dhe te kordinuar, per zgjidhjen e pengesave ekzistuese, ashtu si edhe …

Projekti MultiAPPRO Read More »

Projekti LOCATIONS

 “Turizmi me Kroçera  dhe ndikimet e tij në mjedisin urban” Takimi i parë përurues i projektit LOCATIONS, 13-15 Dhjetor 2016, Trieste, Itali Shtatë qytetet port të Evropës dhe partnerë të tjerë të projektit – ndër të cilat Instituti i Transportit në Shqipëri dhe Porti i Durrësit – kanë bashkuar forcat për të përmirësuar logjistikat në lidhje me lundrimin me Kroçera dhe …

Projekti LOCATIONS Read More »