Takimi i I-rë i Komitetit Drejtues të Projektit

Në kuadër të projektit, në datat 3-4 maj 2018 u zhvillua në Tripoli (Greqi) Takimi Startues i projektit (Kick-Off Meeting) si edhe Takimi i Parë i Komitetit Drejtues të Projektit (Steering Committee Meeting).