Takimi i II-të i Komitetit Drejtues të Projektit

Në kuadër të projektit, në dt.18-19 tetor 2018 në Palermo (Itali) në ambientet e Universitetit të Palermos, u zhvillua takimi i rradhës së projektit si edhe Takimi i Dyte i Komitetit Drejtues të Projektit (Steering Committee Meeting).