Takim i Grupit të Punës së Transportit Intermodal në Shqipëri


Në Durrës në 29 Mars 2019 – u zvillua takimi i parë i Grupit të punës së Transportit Intermodal në Shqipëri për projektin MultiAPPRO (Qasja multidisiplinare dhe zgjidhjet për zhvillimin e transportit intermodal në rajon)

Nga koordinatorja e Projektit, znj Meri Lumi u bë një prezantin i shkurtër i projektit MultiAPPRO, qëllimi i krijimit të Rrjetit ITN-së si dhe pengesat e transportit Intermodal në vendin tonë.

Në këtë takim përfaqësuesit e Grupit të punës së Transportit Intermodal në Shqipëri u njohën me Memorandumin e mirëkuptimit të firmosur nga Instituti i Transportit, nënshkruan një deklaratë ku pranonin të ishin pjesë e grupit të punës së transportit intermodal në vend si dhe zgjodhën drejtuesin e këtij Grupi cili do të përfaqësojë vendin tonë në takimet e ardhshme të Rrjetit ITN-së së projektit.

Linku i pyetësorit të projektit: (https://goo.gl/forms/wCGp7vGXKpTF7eJO2)Prezantim i Institutit të Transportit