Promovim i Projektit MultiAPPRO në Universitetin “Ismail Qemali” në Vlorë

Në kuadër të projektit MultiAPPRO (paketa e punës(WP2) nga përfaqësues të Institutit të Transportit dhe ekspertë transporti, në dt. 22 Maj, në Vlorë në Univesitetin “Ismail Qemali” u zhvillua takim me stafin akademik dhe studentët për promovimin e transportit intermodal.

Fotografi të tjera nga Eventi në Universitetin e Vlorës