Projekti INTERMODADRIA

Programi i bashkëpunimit ndërkufitar IPA Adriatic Cross-border Cooperation Programme ofron një mundësi në zhvillimin e iniciativave bashkëpunuese në rajonin e Adriatikut. Në kuadër të këtij programi është duke u zhvilluar projekti INTERMODADRIA “Mbështetja për zgjidhjet e transportit intermodal në zonën e Adriatikut’’.

Partneri kryesor në projekt është Rajoni Marche, Infrastrukturat Kryesore të Komunikimit dhe Lëvizshmërisë.

Partnerët në projekt janë:
 •    Autoriteti Portual i Ankonës, Itali.
 •    Interporti i Mallrave Marche, Itali
 •    CFLI – Konsorciumi i Trajnimit mbi Logjistikat Intermodale, Itali
 •    Autoriteti Portual i Igumenicës, Greqi
 •    Universiteti Teknik Kombëtar i Athinës, Greqi.
 •    Autoriteti Portual Levante, Itali
 •    Instituti i Transportit, Shqiperi
 •    Porti i Tivarit, Mali i Zi
 •    Grupi i Transportit Intermodal, Kroaci
 •    Autoritetit Portual Plloce, Kroaci.

Objektivi i përgjithshëm i projektit është rritja e konkurrencës së anijeve në transport të shkurtër mallrash, rritja e atraktivitetit të zgjidhjeve të transportit intermodal që shërbejnë në portet dhe qendrat logjistike në rajonin e mesëm dhe të ulët të Adriatikut, me referencë të veçantë integrimin në zinxhirin logjistik të rrugëve detare që shërbejnë në të dy brigjet e Adriatikut dhe Jonit.
 
Objektivat specifike të projektit janë:

 • Të rrisë integrimin në zinxhirin logjistik të rrugëve detare që lidh dy brigjet e detit Adriatik, si alternativë ndaj transportit rrugor.
  •    Të nxjerrë në pah mundësitë e biznesit që vijnë nga investimet në infrastrukturë për aksesin tokësor të porteve (sidomos për investimet hekurudhore).
  •    Të promovojë veprime politike dhe instrumenta financiare për të mbështetur zgjidhjet intermodale të transportit.
  •    Të rrisë ndërgjegjësimin dhe kapacitetin e monitorimit të fluksit të mallrave.
  •    Të rrisë atraktivitetin e profileve profesionale të portit.
  Projekti do të zhvillohet në periudhën kohore Shkurt 2013 – Qershor 2015.
  Fondi total i projektit është 2.508.000,00 €.

              1          2            3