Koordinatori për të Drejtën e Informimit

Koordinator: Adriana Pëllumbi

Email: adriana.pellumbi@ital.thenextgencorp.com
Adresa: Rr. “Kavajës”, Nr.39, H.3, Ap3, Tiranë
Numri i Telefonit: +355 4 22 50 057
Orari: E Hënë - E Enjte 08:00 - 16:30
E Premte 08:00 - 14:00