Ftesë për në Konferencën Finale të projektit MultiAPPRO

Duke vlerësuar kontributin tuaj në projektin MultiAPPRO, kemi kenaqësine t’ju ftojmë në  Konferencën Finale të këtij projekti që do të zhvillohet në datën 1 Dhjetor 2020.

Ju lutem regjistrohuni në linkun e mëposhtëm.

ONLINE CONFERENCE INVITATION

In the framework of “MultiAPPRO project” financed under ADRION Programme, the Consorzio Formazione Logistica Intermodale is pleased to invite you to the online conference:

“Challenges ahead of intermodal transport in the Adriatic-Ionian region”

Tuesday 1st December 2020
From 09.30 a.m. to 12.15 p.m.

Please register at: www.multiapproevent.com