Event informues mbi projektin MultiAPPRO

Në Tiranë në 10 Gusht 2018 – u zvillua takimi i i grupeve të interesit në Shqipëri të projektit MultiAPPRO (Qasja multidisiplinare dhe zgjidhjet për zhvillimin e transportit intermodal në rajon)

Nga koordinatorja e Projektit, znj Meri Lumi si dhe anëtari i grupit të punës, z. Florenc Meço, u bë një prezantin i shkurtër i projektit MultiAPPRO, qëllimi dhe objektivat specifike të tij .

Në këtë event u shpërnda edhe një pyetësor për t’u plotësuar nga grupet e interesit të lidhura me  transportin intermodal në Shqipëri në mënyrë që të mblidhen pengesat e këtij transporti në vendin tonë, të analizohen dhe të nxirren përfundime.