Takimi i Katërt i Komitetit Drejtues si dhe Takimi i Dytë i Rrjetit ITN


Në kuadër të projektit, në dt.14-15 Qershor 2019 në Portin e Pireut u zhvillua takimi i rradhës së projektit , Takimi i Katërt i Komitetit Drejtues të Projektit (Steering Committee Meeting) si dhe Takimi i Dytë i përfaqësuesve të Rrjetit të Transportit Intermodal.