Raporti i Politikave Incircle

Raporti i Politikave Incircle

Incircle Interreg MED prezanton raportin e politikave të projektit!

Ky dokument i detajuar nxjerr në pah metodologjinë dhe mjetet teknike të zhvilluara gjatë 32 muajve të fundit të veprimit qarkullues në Mesdhe dhe paraqet rekomandime të vlefshme për politikëbërësit.

Kontekstet e broshurës

  • RAPORTI I POLITIKAVE INCIRCLE Si të drejtoni ndryshimin drejt një turizmi qarkullues në Mesdhe
  • Përvoja e INCIRCLE: efikasiteti i burimeve natyrore të vendosur në qendër të politikëbërjes së turizmit
  • REKOMANDIME TË POLITIKAVE INCIRCLE Turizmi qarkor: si të ecësh përpara dhe të shfrytëzosh ditën
  • INSTRUMENTET E POLITIKAVE INCIRCLE për qarkullimin në turizëm
  • RAPORTI I POLITIKAVE INCIRCLE Dëshmi

Gjeni më poshtë versionin web në shqip të Raportit të Politikave INCIRCLE: