Përcaktimi i Bottlenecks në Transportin IntermodalPrezantim i Institutit të Transportit