INCIRCLE Ideas Meeting – 14 Dhjetor 2020

E martë, 15 dhjetor 2020

10:00 – Mirëseardhje dhe prezantim i axhendës (Bujar Kotri – AIT)

10:10 – Vizionet për turizmin qarkullues dhe të qëndrueshëm (Bujar Kotri – AIT)

10:15 – Pionerët, potencialet dhe mbështetësit e turizmit qarkullues dhe të qëndrueshëm në Shqipëri (Belkize Toçi – AIT)

10:25 – Fillimi i sesionit të gjenerimi të ideve në grupin e punës

10:45 – Projekti PORTS WP1 – “Good Practices and Training” (Shkëlqim Gjevori/ Florjan Xhelilaj –AIT)

11:00 – Projekti PORTS WP3 – Green Ports “Energy Efficiency and Planning”

11:20 – Diskutim përmbyllës