INCIRCLE Eventi Final

INCIRCLE Eventi Final

Më 7 qershor 2022, projekti InCircle mbajti në Barcelonë eventin e tij final: “Mjetet, financat, mundësitë dhe pengesat drejt një turizmi qarkullues dhe të qëndrueshëm”, i cili mblodhi mbi 70 përfaqësues të organizatave të ndryshme që punojnë për një turizëm më qarkullues dhe të qëndrueshëm.

Sesioni i mëngjesit i eventit u fokusua në rezultatet e InCircle dhe statusin aktual të sektorit turistik, ndërsa sesioni i pasdites iu kushtua promovimit të praktikave të ardhshme të turizmit të qëndrueshëm dhe qarkullues përmes një sesioni grupesh pune me pjesëmarrje të lartë.