Projekti PORTS

Partnership for the Observation and study of new Routes and Transnational Sea highways.

Në daten 26 Mars 2019, u mbajt në Tiranë mbledhja e dytë e STEERING COMMITTEE, në kuadër të Projektit Ndërkombëtar “PORTS”, ku Instituti i Transportit është partner lokal. Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi dhe dhënia e mendimeve nga të gjithë partnerët në lidhje me WPT1. Partnerët pjesmarrës:Foundation Technical School for sustainable mobility infomobility management …

Partnership for the Observation and study of new Routes and Transnational Sea highways. Read More »

Kërkesë për bashkëpunim – Pyetësor

Të nderuar kolegë, bashkëpunëtorë dhe të interesuar.   Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë nëpërmjet Institutit të Transportit ka bashkëpunime të vazhdueshme me partnerë të huaj për projekte të ndryshme. Aktualisht ne dhe Porti Durrës jemi në partneritet për projektin PORTS, (Partnership for the Observation and study of new Routes and Transnational Sea-Highways”).   Projekti ka për qëllim forcimin …

Kërkesë për bashkëpunim – Pyetësor Read More »

Takimi i rradhës për Projektin “PORTS” i mbajtur në Durrës 20 Qershor 2018

Takimi i rradhës për Projektin “PORTS” i mbajtur në Durrës 20 Qershor, 2018. Në kuadër të projektit PORTS “ Partnership for the Observation and study of new Routes and Transnational Sea-Highways”, financuar nga programi INTERREG IPA CBC ITALY–ALBANIA–MONTENEGRO në zbatim të marrëveshjes midis Institutit të Transportit dhe Projektit, ku Instituti i Transportit është Partner Lokal, …

Takimi i rradhës për Projektin “PORTS” i mbajtur në Durrës 20 Qershor 2018 Read More »