PORTET MESDHETARE: SI TË ZVOGËLOJMË IMPAKTET E TURIZMIT ME KROÇERE

U prezantuan në Malaga rezultatet e projektit tre-vjeçar InterregMED LOCATIONS: planet, masat teknike dhe Webinarët edukativë për përmirësimin e lëvizshmërisë në destinacionet e kroçereve  dhe për limitimin e impakteve mjedisore.   Gjatë dhjetë viteve të fundit, turizmi me kroçere ka pësuar rritje të madhe, nga 17.8 milionë pasagjerë në 2009 në rreth 30 milionë turistë …

PORTET MESDHETARE: SI TË ZVOGËLOJMË IMPAKTET E TURIZMIT ME KROÇERE Read More »