Projekti INCIRCLE

Raporti i Politikave Incircle

Incircle Interreg MED prezanton raportin e politikave të projektit! Ky dokument i detajuar nxjerr në pah metodologjinë dhe mjetet teknike të zhvilluara gjatë 32 muajve të fundit të veprimit qarkullues në Mesdhe dhe paraqet rekomandime të vlefshme për politikëbërësit. Kontekstet e broshurës RAPORTI I POLITIKAVE INCIRCLE Si të drejtoni ndryshimin drejt një turizmi qarkullues në …

Raporti i Politikave Incircle Read More »

Instituti i Transportit mbështet Parkun Natyror të Delta Ebro në ditën INCYCLE.

Ka nisur aktiviteti i personalizuar për territorin replikues të Parkut Natyror të Delta Ebro me mbështetjen e Institutit Shqiptar të Transportit!Në datën 13 maj, në kuadër të projektit INCIRCLE, në Delta Ebro u organizua dita e INCYCLE (në gjuhën katalanase: jornada ENCICLA’T), e cila fokusohet në promovimin e turizmit çiklistik dhe mobilitetin e qëndrueshëm në …

Instituti i Transportit mbështet Parkun Natyror të Delta Ebro në ditën INCYCLE. Read More »

Në kuadër të projektit INCIRCLE janë zhvilluar dhe dizenjuar pesë broshura me fokus në pesë territoret ku po zhvillohen veprime pilot për ekonominë qarkulluese.

Në kuadër të projektit INCIRCLE janë zhvilluar dhe dizenjuar pesë broshura me fokus në pesë territoret ku po zhvillohen veprime pilot për ekonominë qarkulluese. Si pjesë a projektit, bashkia e Himarës është territori shqiptar ku po aplikohet një nga veprimet pilot. Kjo broshurë prezanton turizmin qarkullues, veprimin pilot në Himarë mbi lëvizshmërinë e qëndrueshme dhe si …

Në kuadër të projektit INCIRCLE janë zhvilluar dhe dizenjuar pesë broshura me fokus në pesë territoret ku po zhvillohen veprime pilot për ekonominë qarkulluese. Read More »

INCIRCLE zgjedh 6 replikues.

Në shtator 2021, partnerët teknikë të INCIRCLE, një prej të cilëve është dhe Instituti i Transportit, u takuan online për të vlerësuar kandidaturat e marra dhe përzgjodhën 6 territore replikues. InCircle do t’i ndihmojë këto territore për krijimin e strategjive territoriale për të rritur qarkullimin dhe qëndrueshmërinë e turizmit dhe për të mbështetur rinisjen e …

INCIRCLE zgjedh 6 replikues. Read More »

Instituti i Transportit dhe Parku Kombëtar i Delta Ebre nënshkruajnë Memorandumin e Bashkëpunimit në kuadër të projektit INCIRCLE.

Në tetor 2021, Instituti i Transportit, partner i projektit INCIRCLE, ka nënshkruar Memorandumin e Bashkëpunimit me territorin replikues INCIRCLE, Parku Kombëtar i Delta Ebre (Spanjë). Ky memorandum zyrtarizon bashkepunimin mes dy instuticioneve. PNDE është një nga 6 territoret replikuese INCIRCLE që u zgjodh ndër 14 territore aplikuese nga Spanja, Italia, Greqia dhe Kroacia. Këto territore …

Instituti i Transportit dhe Parku Kombëtar i Delta Ebre nënshkruajnë Memorandumin e Bashkëpunimit në kuadër të projektit INCIRCLE. Read More »

Platforma INCIRCLE e Dijes është online!

Shfrytëzoni mundësinë për t’u bërë pjesë e “rrethit” dhe shkëmbeni njohuritë, mjetet, metodat dhe praktikat e mira të përvetësuara tashmë në fushën e ekonomisë qarkulluese që aplikohen në sektorin e turizmit, duke siguruar transferimin dhe kapitalizimin e mëtejshëm të njohurive ekzistuese në këtë sektor. Platforma INCIRCLE e Dijes zgjeron njohuritë e fituara më parë në …

Platforma INCIRCLE e Dijes është online! Read More »

Projekti EnerNETMob në Workshopin e I-rë për zbatimin dhe integrimin e strategjisë kombëtare të projektit INCIRCLE

Në dt.15.09.2021 u zhvillua Workshopi i I-rë për zbatimin dhe integrimin e strategjisë kombëtare të projektit INCIRCLE, projekt ky i financuar nga programi Interreg MED. Në takim merrnin pjesë përfaqësues nga autoritete publike qëndrore dhe lokale, universitete, dhe operatorë turistikë. Gjatë takimit, Znj. Brikena Tare, koordinatore e projektit EnerNETMob, bëri një prezantim të projektit EnerNETMob, …

Projekti EnerNETMob në Workshopin e I-rë për zbatimin dhe integrimin e strategjisë kombëtare të projektit INCIRCLE Read More »

Çfarë është ekonomia qarkulluese? Çfarë janë turizmi i qëndrueshëm dhe turizmi qarkullues?

Projekti INCIRCLE – “Mbështesni zonat ishullore dhe zonat me dendësi të ulët drejt një ekonomie turizmi më qarkulluese” – synon të mbështesë destinacionet turistike mesdhetare ishullore dhe destinacionet turistike me dendësi të ulët popullsie, të zhvillojë modele të qëndrueshme turizmi dhe të aplikojë parimet e Ekonomisë Qarkulluese në të gjithë sektorët e përfshirë, konkretisht: menaxhimi …

Çfarë është ekonomia qarkulluese? Çfarë janë turizmi i qëndrueshëm dhe turizmi qarkullues? Read More »

INCIRCLE Ideas Meeting – 14 Dhjetor 2020

E martë, 15 dhjetor 2020 10:00 – Mirëseardhje dhe prezantim i axhendës (Bujar Kotri – AIT) 10:10 – Vizionet për turizmin qarkullues dhe të qëndrueshëm (Bujar Kotri – AIT) 10:15 – Pionerët, potencialet dhe mbështetësit e turizmit qarkullues dhe të qëndrueshëm në Shqipëri (Belkize Toçi – AIT) 10:25 – Fillimi i sesionit të gjenerimi të …

INCIRCLE Ideas Meeting – 14 Dhjetor 2020 Read More »