Promovim i Projektit MultiAPPRO në UAMD

Në kuadër të projektit MultiAPPRO (paketa e punës(WP2) nga përfaqësues të Institutit të Transportit dhe ekspertë transporti, në dt. 9 Maj, në Durrës në Univesitetin “Aleksadër Moisiu” u zhvillua takim me stafin akademik dhe studentët për promovimin e transportit intermodal.

Fotografi të tjera nga Eventi në UAMD