Projekte në Vazhdim

Projekti MultiAPPRO PLUS

INSTITUTE OF TRANSPORT partner in the EU-fundedProjekti MultiAPPRO PLUS As the continuation of the MultiAPPRO project, in 2022 Institute of Transport is partner in MultiAPPRO

Më Shumë

Projekti EFINTIS

Projekti EFINTIS PROGRAMI: INTERREG IPA CBC ITALI-SHQIPËRI-MALI I ZI THIRRJA E DYTË PËR PROJEKTET IPA II CBC ITALI-SHQIPËRI-MALI I ZI- TË SYNUAR Titulli i plote

Më Shumë

Projekti PORTS 4.0

“PORTS 4.0/No. 496 SMALL/ Targeted Call for Project Proposals”“Partnership for the prOmotion of a maRiTime cross-border Strategy” Co-financed by the European Union under the Instrument

Më Shumë

Projekti ISACC

PROGRAMI INTERREG IPA CBC ITALI-SHQIPERI-MALI I ZITHIRRJA E DYTE PER PROJEKTET IPA II CBC ITALI-SHQIPERI-MALI I ZI.TARGETUAR Titulli i projektit: Sistemet Inovative per te rritur

Më Shumë

Projekti INCIRCLE

Titulli i projektit: Mbështesni zonat ishullore dhe zonat me dendësi të ulët drejt një ekonomieturizmi më qarkulluese – INCIRCLE  Partnerët e Projektit:AREA Science Park – Itali

Më Shumë

Projekti EnerNETMob

Titulli i projektit: Rrjetet Mesdhetare Ndër-rajonale Elektromobile për sistemet e transportit intermodale dhe interurbane me emetime të ulëta karboni. Programi: Interreg MED Aksi 2: Inkurajimi

Më Shumë

Projekti PORTS

Projekti PORTS synon të studiojë ndikimin e rrugëve të reja dhe të MoS ndermjet brigjeve të Apuliane, Malit të Zi dhe Shqipërisë, veçanërisht midis porteve

Më Shumë

Projekti MultiAPPRO

Objektivi specifik i programit: Rritja e kapaciteteve per transportin e integruar, sherbimi i mobilitetit dhe multimodaliteti ne zonen Adriatiko-Joniane Titulli i Projektit:  Qasja dhe zgjidhjet

Më Shumë

Projekti LOCATIONS

 “Turizmi me Kroçera  dhe ndikimet e tij në mjedisin urban” Takimi i parë përurues i projektit LOCATIONS, 13-15 Dhjetor 2016, Trieste, Itali Shtatë qytetet port të Evropës dhe partnerë të tjerë

Më Shumë

Projekti MEDNET

Programi MED është një program i BE transnacional bashkëpunimi sipas  politikës së kohezionit të BE si pjesë e “objektivit të Bashkëpunimit Territorial”. Si pjesë e këtij programi

Më Shumë

Projekti MArED

“Modernizimi dhe harmonizimi i arsimit detar ne Mal te Zi dhe në Shqipëri – MArED” No. 544257-TEMPUS-1-2013-1-ME-TEMPUS-JPC Grant Agreement No. 2013-4528 Koordinator Projekti:  Universiteti i

Më Shumë

Projekti INTERMODADRIA

Programi i bashkëpunimit ndërkufitar IPA Adriatic Cross-border Cooperation Programme ofron një mundësi në zhvillimin e iniciativave bashkëpunuese në rajonin e Adriatikut. Në kuadër të këtij programi është duke u zhvilluar projekti

Më Shumë