Në kuadër të projektit INCIRCLE janë zhvilluar dhe dizenjuar pesë broshura me fokus në pesë territoret ku po zhvillohen veprime pilot për ekonominë qarkulluese.

Në kuadër të projektit INCIRCLE janë zhvilluar dhe dizenjuar pesë broshura me fokus në pesë territoret ku po zhvillohen veprime pilot për ekonominë qarkulluese.

Në kuadër të projektit INCIRCLE janë zhvilluar dhe dizenjuar pesë broshura me fokus në pesë territoret ku po zhvillohen veprime pilot për ekonominë qarkulluese. Si pjesë a projektit, bashkia e Himarës është territori shqiptar ku po aplikohet një nga veprimet pilot.

Kjo broshurë prezanton turizmin qarkullues, veprimin pilot në Himarë mbi lëvizshmërinë e qëndrueshme dhe si secili prej nesh mund tbëhet pjesë e projektit. Mësoni më shumë në broshurën më poshtë që mund ta gjeni në shqip, anglisht dhe frëngjisht: Në link-un më poshtë mund të gjeni broshurat për territoret e tjera pilot; Rethymno, Larnaka, Gozo dhe Palma:

https://incircle.interreg-med.eu/no-cache/news-events/news/detail/actualites/incircle-booklets-for-tourists/