Projekte

Projekti EnerNETMob

Titulli i projektit: Rrjetet Mesdhetare Ndër-rajonale Elektromobile për sistemet e transportit intermodale dhe interurbane me emetime të ulëta karboni. Programi: Interreg MED Aksi 2: Inkurajimi i strategjive për transport me karbon të ulët dhe efiçencë energjie në territore të veçanta të MED: qytete, ishuj dhe zona malore. Objektivat e projektit: Të krijojë politika gjithëpërfshirëse ndër-rajonale …

Projekti EnerNETMob Read More »

Projekti PORTS

Projekti PORTS synon të studiojë ndikimin e rrugëve të reja dhe të MoS ndermjet brigjeve të Apuliane, Malit të Zi dhe Shqipërisë, veçanërisht midis porteve të Tarantos, Kotorit dhe Durrësit, si dhe të analizojë ndikimin e tyre socio-ekonomik. Qëllimi i Projektit Projekti synon të rrisë dialogun ndërkufitar dhe në fund të fundit aksesin, per: krijimin …

Projekti PORTS Read More »

Projekti MultiAPPRO

Objektivi specifik i programit: Rritja e kapaciteteve per transportin e integruar, sherbimi i mobilitetit dhe multimodaliteti ne zonen Adriatiko-Joniane Titulli i Projektit:  Qasja dhe zgjidhjet e shumellojshme, për zhvillimin e   transportit intermodal ne rajon. Qellimi i Projektit: eshte arritja e nje qendrimi te perbashket dhe te kordinuar, per zgjidhjen e pengesave ekzistuese, ashtu si edhe …

Projekti MultiAPPRO Read More »

Projekti LOCATIONS

 “Turizmi me Kroçera  dhe ndikimet e tij në mjedisin urban” Takimi i parë përurues i projektit LOCATIONS, 13-15 Dhjetor 2016, Trieste, Itali Shtatë qytetet port të Evropës dhe partnerë të tjerë të projektit – ndër të cilat Instituti i Transportit në Shqipëri dhe Porti i Durrësit – kanë bashkuar forcat për të përmirësuar logjistikat në lidhje me lundrimin me Kroçera dhe …

Projekti LOCATIONS Read More »

Projekti MEDNET

Programi MED është një program i BE transnacional bashkëpunimi sipas  politikës së kohezionit të BE si pjesë e “objektivit të Bashkëpunimit Territorial”. Si pjesë e këtij programi është duke u zhvilluar projekti MEDNET “Rrjeti Mesdhetar për Procedurat Doganore dhe Thjeshtëzimi i Proçesit të Ç’doganimit në Porte”. Partnerët në projekt janë: Rrjeti iAutostradave Mesdhetare, Itali. •    Universiteti Teknik Kombëtar i Athinës, Greqi. •    Grupi i Transportit Intermodal, Kroaci. •    …

Projekti MEDNET Read More »

Projekti MArED

“Modernizimi dhe harmonizimi i arsimit detar ne Mal te Zi dhe në Shqipëri – MArED” No. 544257-TEMPUS-1-2013-1-ME-TEMPUS-JPC Grant Agreement No. 2013-4528 Koordinator Projekti:  Universiteti i Malit te Zi, Mali i Zi Cetinjska br. 2, Podgorica http://www.ucg.ac.me Partnerët e Projektit: University of Montenegro (Montenegro) University “Ismail Qemali” of Vlora (Albania) ShkodraUniversity”LuigiGurakuqi” (Albania) University of Split (Croatia) …

Projekti MArED Read More »

Projekti INTERMODADRIA

Programi i bashkëpunimit ndërkufitar IPA Adriatic Cross-border Cooperation Programme ofron një mundësi në zhvillimin e iniciativave bashkëpunuese në rajonin e Adriatikut. Në kuadër të këtij programi është duke u zhvilluar projekti INTERMODADRIA “Mbështetja për zgjidhjet e transportit intermodal në zonën e Adriatikut’’. Partneri kryesor në projekt është Rajoni Marche, Infrastrukturat Kryesore të Komunikimit dhe Lëvizshmërisë. Partnerët në projekt janë:  •    Autoriteti …

Projekti INTERMODADRIA Read More »