Instituti i Transportit

Projekti PORTS

Projekti PORTS synon të studiojë ndikimin e rrugëve të reja dhe të MoS ndermjet brigjeve të Apuliane, Malit të Zi dhe Shqipërisë, veçanërisht midis porteve të Tarantos, Kotorit dhe Durrësit, si dhe të analizojë ndikimin e tyre socio-ekonomik. Qëllimi i Projektit Projekti synon të rrisë dialogun ndërkufitar dhe në fund të fundit aksesin, per: krijimin …

Projekti PORTS Read More »

Projekti MultiAPPRO

Objektivi specifik i programit: Rritja e kapaciteteve per transportin e integruar, sherbimi i mobilitetit dhe multimodaliteti ne zonen Adriatiko-Joniane Titulli i Projektit:  Qasja dhe zgjidhjet e shumellojshme, për zhvillimin e   transportit intermodal ne rajon. Qellimi i Projektit: eshte arritja e nje qendrimi te perbashket dhe te kordinuar, per zgjidhjen e pengesave ekzistuese, ashtu si edhe …

Projekti MultiAPPRO Read More »

Takimi i rradhës për Projektin “PORTS” i mbajtur në Durrës 20 Qershor 2018

Takimi i rradhës për Projektin “PORTS” i mbajtur në Durrës 20 Qershor, 2018. Në kuadër të projektit PORTS “ Partnership for the Observation and study of new Routes and Transnational Sea-Highways”, financuar nga programi INTERREG IPA CBC ITALY–ALBANIA–MONTENEGRO në zbatim të marrëveshjes midis Institutit të Transportit dhe Projektit, ku Instituti i Transportit është Partner Lokal, …

Takimi i rradhës për Projektin “PORTS” i mbajtur në Durrës 20 Qershor 2018 Read More »

Takimi i Parë i Komitetit Drejtues të Projektit MultiAPPRO

Në Rijeka (Kroaci), 5 prill 2018 – u zvillua takimi i parë projektit MultiAPPRO (Qasja multidisiplinare dhe zgjidhjet për zhvillimin e transportit intermodal në rajon) Takimi fillestar u organizua nga Cluster Intermodal Transport, partneri kryesor i projektit MultiAPPRO. Në takim u bë prezantimi i projektit, qëllimi,  objektivat si dhe një pasqyrë financiare e tij. Në …

Takimi i Parë i Komitetit Drejtues të Projektit MultiAPPRO Read More »

Shpallet thirrja e tretë e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike

| NJOFTIM |  Ju informojmë se shpallet thirrja e tretë e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike.  Në këtë program ftohen të aplikojnë të rinj profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç, nga Shqipëria dhe Diaspora, të cilët kanë mbaruar minimalisht ciklin e parë të studimeve bachelor.  Informacion më të hollësishëm, si të aplikoni dhe për çfarë të aplikoni mund të gjeni në  linkun  http://praktika.sociale.gov.al/ ,  në website e Ministrive dhe institucioneve të varësisë që janë pjesëmarrëse në këtë program.

Hapet Aplikimi për Auditues/Inspektues të Sigurisë Rrugore

| NJOFTIM |  Pranë Institutit të Transportit në dt. 09.05.2017 deri më dt. 21.05.2017, fillon aplikimi për kandidatët e interesuar për të ndjekur Kursin e Audit/Inspektimit për Sigurinë Rrugore Aplikantët duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm: CV Kopje të noterizuar të Diplomës. (Diploma bazë) Kopje të noterizuar të Diplomës ose të Kurseve Master në Transport, brenda ose jashtë vendit (nqs ka) Dokument që vërteton pjesëmarrjen në ekspertiza aksidentesh ose auditime/inspektime. Çertifikatë eksperti të aksidenteve rrugore. Çertifikatë trajnimi në fushën e Sigurisë Rrugore. Dokumenta të tjera të cilat tregojnë përfshirjen si ekspert në fushën e Sigurisë Rrugore, si mësim dhënie, botime artikujsh, librash etj. Dokumentat dorëzohen çdo ditë pranë Sekretarisë së Institutit të Transportit nga ora 9.00 deri 16.00 Për më tepër informacion mund të kontaktoni në sekretarinë e Institutit të Transportit: Tel :          +355 42 232 974 Tel :        +355 42 232 644 Tel/Fax: +355 42 250 057 Email: adriana.pellumbi@ital.thenextgencorp.com

Trajnim për Auditues/Inspektues të Sigurisë Rrugore

| NJOFTIM |  Së shpejti pranë Institutit të Transportit (Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës) do të fillojë Kursi i trajnimit për Auditues/Inspektues të Sigurisë Rrugore. Ky kurs organizohet në mbështetje të VKM-së nr. 815 datë 23.11.2011 dhe nenit 11 e 12 të Udhëzimit nr.9 datë 03.07.2012 “Mbi auditimin dhe inspektimin e sigurisë rrugore” Per informacion …

Trajnim për Auditues/Inspektues të Sigurisë Rrugore Read More »

Projekti LOCATIONS

 “Turizmi me Kroçera  dhe ndikimet e tij në mjedisin urban” Takimi i parë përurues i projektit LOCATIONS, 13-15 Dhjetor 2016, Trieste, Itali Shtatë qytetet port të Evropës dhe partnerë të tjerë të projektit – ndër të cilat Instituti i Transportit në Shqipëri dhe Porti i Durrësit – kanë bashkuar forcat për të përmirësuar logjistikat në lidhje me lundrimin me Kroçera dhe …

Projekti LOCATIONS Read More »