Instituti i Transportit

Partnership for the Observation and study of new Routes and Transnational Sea highways.

Në daten 26 Mars 2019, u mbajt në Tiranë mbledhja e dytë e STEERING COMMITTEE, në kuadër të Projektit Ndërkombëtar “PORTS”, ku Instituti i Transportit është partner lokal. Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi dhe dhënia e mendimeve nga të gjithë partnerët në lidhje me WPT1. Partnerët pjesmarrës:Foundation Technical School for sustainable mobility infomobility management …

Partnership for the Observation and study of new Routes and Transnational Sea highways. Read More »

Kërkesë për bashkëpunim – Pyetësor

Të nderuar kolegë, bashkëpunëtorë dhe të interesuar.   Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë nëpërmjet Institutit të Transportit ka bashkëpunime të vazhdueshme me partnerë të huaj për projekte të ndryshme. Aktualisht ne dhe Porti Durrës jemi në partneritet për projektin PORTS, (Partnership for the Observation and study of new Routes and Transnational Sea-Highways”).   Projekti ka për qëllim forcimin …

Kërkesë për bashkëpunim – Pyetësor Read More »

Takimi i Tretë i Komitetit Drejtues si dhe Takimi i Parë i Rrjetit ITN

Partnerët e Projektit MultiAPPRO u mblodhën më 10-11 Dhjetor 2018 në  Lubjanë, Slloveni,  në takimin e tyre të tretë koordinues. Organizator i takimit ishte Ministria e Infrastrukturës së Sllovenisë. Takimi u zhvillua në dy ditë. Në ditën e parë, partneri kryesor udhëhoqi takimin duke dhënë një pasqyrë të përgjithshme të aktiviteteve të kryera dhe gjendjen …

Takimi i Tretë i Komitetit Drejtues si dhe Takimi i Parë i Rrjetit ITN Read More »

Interreg MED Green Growth Community – 15, 16 Nëntor 2018 Durrës, Shqipëri – Takimi i III-të

Në Durrës, Shqipëri, ne dt. 15 dhe 16 Nëntor 2018 u zhvillua Takimi i Tretë Nderkombëtar i Projektit Interreg MED Green Growth Community. Ishte hera e parë që Interreg MED Green Growth Community u takua për një ngjarje të tillë në një vend ballkanik. Veprimtaria përfitoi nga pjesëmarrja e një numri të madh të aktorëve …

Interreg MED Green Growth Community – 15, 16 Nëntor 2018 Durrës, Shqipëri – Takimi i III-të Read More »

Projekti EnerNETMob

Titulli i projektit: Rrjetet Mesdhetare Ndër-rajonale Elektromobile për sistemet e transportit intermodale dhe interurbane me emetime të ulëta karboni. Programi: Interreg MED Aksi 2: Inkurajimi i strategjive për transport me karbon të ulët dhe efiçencë energjie në territore të veçanta të MED: qytete, ishuj dhe zona malore. Objektivat e projektit: Të krijojë politika gjithëpërfshirëse ndër-rajonale …

Projekti EnerNETMob Read More »

Takimi i dytë i Komitetit Drejtues

Partnerët e Projektit MultiAPPRO u mblodhën më 25 Shtator 2018 në  në Bar (Mal të Zi) për takimin e tyre të dytë të koordinimit. Në këtë takim morën pjesë Partneri kryesor në Projekt (CRO), Universiteti Teknik Kombëtar i Athinës (GRE), Autoriteti Portual i Pireut (GRE), Porti i Plocës (KRO), Ministria e Infrastrukturës së Slovenisë (SLO), …

Takimi i dytë i Komitetit Drejtues Read More »

Projekti PORTS

Projekti PORTS synon të studiojë ndikimin e rrugëve të reja dhe të MoS ndermjet brigjeve të Apuliane, Malit të Zi dhe Shqipërisë, veçanërisht midis porteve të Tarantos, Kotorit dhe Durrësit, si dhe të analizojë ndikimin e tyre socio-ekonomik. Qëllimi i Projektit Projekti synon të rrisë dialogun ndërkufitar dhe në fund të fundit aksesin, per: krijimin …

Projekti PORTS Read More »