Instituti i Transportit

ANALYSIS OF THE FREIGHT TRANSPORT INTERPORT CONSTRUCTION IN TIRANA-DURRËS REGION (FTITD), AND IMPACT IN DEVELOPING INTERMODAL TRANSPORT IN REGION.

Dr. Ing. Drakuli LUMI1 1“Aleksandër Moisiu” University, Durrës Abstract. The crowning of the historic aspirations of European integration, means that the Tirana-Durrës region should be able to compete as equal with other regions in Europe. So, on the one hand, the opportunities for its economic development will increase, but on the other hand, competition will …

ANALYSIS OF THE FREIGHT TRANSPORT INTERPORT CONSTRUCTION IN TIRANA-DURRËS REGION (FTITD), AND IMPACT IN DEVELOPING INTERMODAL TRANSPORT IN REGION. Read More »

Promovim i Projektit MultiAPPRO në UAMD

Në kuadër të projektit MultiAPPRO (paketa e punës(WP2) nga përfaqësues të Institutit të Transportit dhe ekspertë transporti, në dt. 9 Maj, në Durrës në Univesitetin “Aleksadër Moisiu” u zhvillua takim me stafin akademik dhe studentët për promovimin e transportit intermodal. Fotografi të tjera nga Eventi në UAMD

Takimi i Parë i Grupit Kombëtar të Punës të Rrjetit te Transportit Intermodal

Në kuadër të projektit MultiAPPRO (paketa e punës WP2) me ftesë të Institutit të Transportit, në dt. 29 Mars, në Durrës u zhvillua takimi i pare i Grupit Kombëtar të Punës të Rrjetit te Transportit Intermodal. Në takim morën pjesë përfaqësues të MIE, Porteve Detare, Hekurudhës Shqiptare, Drejtorisë së Inspektimit Hekurudhor, universiteteteve Durrës, Vlorë, AlbRail …

Takimi i Parë i Grupit Kombëtar të Punës të Rrjetit te Transportit Intermodal Read More »

Takim i Grupit të Punës së Transportit Intermodal në Shqipëri

Në Durrës në 29 Mars 2019 – u zvillua takimi i parë i Grupit të punës së Transportit Intermodal në Shqipëri për projektin MultiAPPRO (Qasja multidisiplinare dhe zgjidhjet për zhvillimin e transportit intermodal në rajon) Nga koordinatorja e Projektit, znj Meri Lumi u bë një prezantin i shkurtër i projektit MultiAPPRO, qëllimi i krijimit të …

Takim i Grupit të Punës së Transportit Intermodal në Shqipëri Read More »