Instituti i Transportit

INCIRCLE zgjedh 6 replikues.

Në shtator 2021, partnerët teknikë të INCIRCLE, një prej të cilëve është dhe Instituti i Transportit, u takuan online për të vlerësuar kandidaturat e marra dhe përzgjodhën 6 territore replikues. InCircle do t’i ndihmojë këto territore për krijimin e strategjive territoriale për të rritur qarkullimin dhe qëndrueshmërinë e turizmit dhe për të mbështetur rinisjen e …

INCIRCLE zgjedh 6 replikues. Read More »

Projekti MultiAPPRO PLUS

INSTITUTE OF TRANSPORT partner in the EU-fundedProjekti MultiAPPRO PLUS As the continuation of the MultiAPPRO project, in 2022 Institute of Transport is partner in MultiAPPRO PLUS project, which will promote freight transport logistics, strive to make intermodal transportation more competitive and put maritime freight transport on equal footing with other transport modes, as well as …

Projekti MultiAPPRO PLUS Read More »

Instituti i Transportit dhe Parku Kombëtar i Delta Ebre nënshkruajnë Memorandumin e Bashkëpunimit në kuadër të projektit INCIRCLE.

Në tetor 2021, Instituti i Transportit, partner i projektit INCIRCLE, ka nënshkruar Memorandumin e Bashkëpunimit me territorin replikues INCIRCLE, Parku Kombëtar i Delta Ebre (Spanjë). Ky memorandum zyrtarizon bashkepunimin mes dy instuticioneve. PNDE është një nga 6 territoret replikuese INCIRCLE që u zgjodh ndër 14 territore aplikuese nga Spanja, Italia, Greqia dhe Kroacia. Këto territore …

Instituti i Transportit dhe Parku Kombëtar i Delta Ebre nënshkruajnë Memorandumin e Bashkëpunimit në kuadër të projektit INCIRCLE. Read More »

Platforma INCIRCLE e Dijes është online!

Shfrytëzoni mundësinë për t’u bërë pjesë e “rrethit” dhe shkëmbeni njohuritë, mjetet, metodat dhe praktikat e mira të përvetësuara tashmë në fushën e ekonomisë qarkulluese që aplikohen në sektorin e turizmit, duke siguruar transferimin dhe kapitalizimin e mëtejshëm të njohurive ekzistuese në këtë sektor. Platforma INCIRCLE e Dijes zgjeron njohuritë e fituara më parë në …

Platforma INCIRCLE e Dijes është online! Read More »

ACTIVITY AT1.1 “INTERNATIONAL EVENT”

For the PROJECT PORTS 4.0 “Partnership for the promotion of a cross-border Strategy, and WPT1.1 Adriatic PORTS 4.0 Cluster established, on November 15, 2021 was held in Vlora, Activity AT1.1 International Events.  This Event aimed to support the establishment of one group of Adriatic Ports, enabling meeting between project partners, research institutions, business companies and private stakeholders. The …

ACTIVITY AT1.1 “INTERNATIONAL EVENT” Read More »

INTERNATIONAL EVENT, Meeting in Minutes, 15/11/2021 Vlorë, Albania

Posted by 6+1 Vlora TV on Monday, November 15, 2021 Partner’s List. Welcome and introduction of partners  In the name of Prof. Dr. Roland Zisi, Rector of University of Vlore, “Ismail Qemali” took the place voice Rector Mr. Enkelejd Mehilli to open the meeting with welcoming words to all the partners and participants in the …

INTERNATIONAL EVENT, Meeting in Minutes, 15/11/2021 Vlorë, Albania Read More »

B2B MEETING: MARITIME FREIGHT TRANSPORT, Meeting Minutes, 22/12/2021

Posted by 6+1 Vlora TV on Thursday, December 23, 2021 Partner’s List. Welcome and introduction of partners.Ina Lucaj, Director of Institute of Transport, her speech was represent from the Prof.as.Dr. Shkelqim Gjevori. He gave a welcome to all the partners and private operators involve to this presentation. After that Mr. Gjevori introduces an overview of all the …

B2B MEETING: MARITIME FREIGHT TRANSPORT, Meeting Minutes, 22/12/2021 Read More »

B2B for Maritime Freight Transport Operators

Reinforcing commercial relations On Monday 22nd December 2021, the Albanian Institute of Transport organizes the “B2B for Maritime Freight Transport Operators ”, in the framework of Project “PORTS 4.0 – Partnership for the promotion of a maRiTime cross-border Strategy”, funded by the INTERREG Italy – Albania – Montenegro Programme. The event will be held, @hotelmondial, …

B2B for Maritime Freight Transport Operators Read More »

EVENTI “DITË INFORMUESE DHE NDËRGJEGJËSUESE MBI TRANSPORTIN ELEKTRIK”, Tiranë më 26.10.2021

Në datë 26.10.2021, në kuadër të projektit EnerNETMob – Programi INTERREG MED, Instituti i Transportit zhvilloi në Tiranë aktivitetin “Ditë Informuese dhe Ndërgjegjësuese mbi Transportin Elektrik”. Në aktivitet morën pjesë aktorë të ndryshëm dhe të shumtë të fushës së elektro-mobilitetit: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë si institucion qëndror politikë-bërës, e cila prezantoi statusin aktual të …

EVENTI “DITË INFORMUESE DHE NDËRGJEGJËSUESE MBI TRANSPORTIN ELEKTRIK”, Tiranë më 26.10.2021 Read More »

Projekti EnerNETMob në Workshopin e I-rë për zbatimin dhe integrimin e strategjisë kombëtare të projektit INCIRCLE

Në dt.15.09.2021 u zhvillua Workshopi i I-rë për zbatimin dhe integrimin e strategjisë kombëtare të projektit INCIRCLE, projekt ky i financuar nga programi Interreg MED. Në takim merrnin pjesë përfaqësues nga autoritete publike qëndrore dhe lokale, universitete, dhe operatorë turistikë. Gjatë takimit, Znj. Brikena Tare, koordinatore e projektit EnerNETMob, bëri një prezantim të projektit EnerNETMob, …

Projekti EnerNETMob në Workshopin e I-rë për zbatimin dhe integrimin e strategjisë kombëtare të projektit INCIRCLE Read More »