Instituti i Transportit

Renting Contract for a 100% New Electric Vehicle for use by Institute of Transport staff for 8 months starting from the date of signing the renting contract by both parties.

Date, 12.04.2021 Institute of Transport intends to award a contract for Renting a 100% Electric Vehicle for use by Institute of Transport staff for 8 months starting from the date of signing the contract by both parties in Tirana with financial assistance from the INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020. The additional information about the tender are available …

Renting Contract for a 100% New Electric Vehicle for use by Institute of Transport staff for 8 months starting from the date of signing the renting contract by both parties. Read More »

INCIRCLE Ideas Meeting – 14 Dhjetor 2020

E martë, 15 dhjetor 2020 10:00 – Mirëseardhje dhe prezantim i axhendës (Bujar Kotri – AIT) 10:10 – Vizionet për turizmin qarkullues dhe të qëndrueshëm (Bujar Kotri – AIT) 10:15 – Pionerët, potencialet dhe mbështetësit e turizmit qarkullues dhe të qëndrueshëm në Shqipëri (Belkize Toçi – AIT) 10:25 – Fillimi i sesionit të gjenerimi të …

INCIRCLE Ideas Meeting – 14 Dhjetor 2020 Read More »

Ftesë për në Konferencën Finale të projektit MultiAPPRO

Duke vlerësuar kontributin tuaj në projektin MultiAPPRO, kemi kenaqësine t’ju ftojmë në  Konferencën Finale të këtij projekti që do të zhvillohet në datën 1 Dhjetor 2020. Ju lutem regjistrohuni në linkun e mëposhtëm. ONLINE CONFERENCE INVITATION In the framework of “MultiAPPRO project” financed under ADRION Programme, the Consorzio Formazione Logistica Intermodale is pleased to invite …

Ftesë për në Konferencën Finale të projektit MultiAPPRO Read More »

Projekti EnerNETMob në Takimin e Parë të Grupit të Punës së Projektit INCIRCLE (Interreg MED) më dt.24 shtator 2020

Në dt.24.09.2020 u zhvillua online takimi i parë i gurpit të punës me palët e interesit të projektit INCIRCLE, projekt ky i financuar nga programi Interreg MED.  Gjate takimit, Znj. Brikena Tare, koordinatore e projektit EnerNETMob, bëri një prezantim të projektit EnerNETMob, përmbajtjen dhe objektivat e tij, aksionet pilot që do të zhvillohen nga Instituti …

Projekti EnerNETMob në Takimin e Parë të Grupit të Punës së Projektit INCIRCLE (Interreg MED) më dt.24 shtator 2020 Read More »

Projekti INCIRCLE

Titulli i projektit: Mbështesni zonat ishullore dhe zonat me dendësi të ulët drejt një ekonomieturizmi më qarkulluese – INCIRCLE  Partnerët e Projektit:AREA Science Park – Itali (Lead Partner)MEDCITIES – SpanjëCIVINET CY-EL Secretariat Civil Non-Profit Company – GreqiLarnaca-Famagusta District Development Agency (ANETEL) – QiproInstituti i Transportit – ShqipëriEnergy and Water Agency – MaltëRegion Of Crete – Directorate …

Projekti INCIRCLE Read More »

PORTET MESDHETARE: SI TË ZVOGËLOJMË IMPAKTET E TURIZMIT ME KROÇERE

U prezantuan në Malaga rezultatet e projektit tre-vjeçar InterregMED LOCATIONS: planet, masat teknike dhe Webinarët edukativë për përmirësimin e lëvizshmërisë në destinacionet e kroçereve  dhe për limitimin e impakteve mjedisore.   Gjatë dhjetë viteve të fundit, turizmi me kroçere ka pësuar rritje të madhe, nga 17.8 milionë pasagjerë në 2009 në rreth 30 milionë turistë …

PORTET MESDHETARE: SI TË ZVOGËLOJMË IMPAKTET E TURIZMIT ME KROÇERE Read More »