October 2021

EVENTI “DITË INFORMUESE DHE NDËRGJEGJËSUESE MBI TRANSPORTIN ELEKTRIK”, Tiranë më 26.10.2021

Në datë 26.10.2021, në kuadër të projektit EnerNETMob – Programi INTERREG MED, Instituti i Transportit zhvilloi në Tiranë aktivitetin “Ditë Informuese dhe Ndërgjegjësuese mbi Transportin Elektrik”. Në aktivitet morën pjesë aktorë të ndryshëm dhe të shumtë të fushës së elektro-mobilitetit: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë si institucion qëndror politikë-bërës, e cila prezantoi statusin aktual të …

EVENTI “DITË INFORMUESE DHE NDËRGJEGJËSUESE MBI TRANSPORTIN ELEKTRIK”, Tiranë më 26.10.2021 Read More »

Projekti EnerNETMob në Workshopin e I-rë për zbatimin dhe integrimin e strategjisë kombëtare të projektit INCIRCLE

Në dt.15.09.2021 u zhvillua Workshopi i I-rë për zbatimin dhe integrimin e strategjisë kombëtare të projektit INCIRCLE, projekt ky i financuar nga programi Interreg MED. Në takim merrnin pjesë përfaqësues nga autoritete publike qëndrore dhe lokale, universitete, dhe operatorë turistikë. Gjatë takimit, Znj. Brikena Tare, koordinatore e projektit EnerNETMob, bëri një prezantim të projektit EnerNETMob, …

Projekti EnerNETMob në Workshopin e I-rë për zbatimin dhe integrimin e strategjisë kombëtare të projektit INCIRCLE Read More »