Intervistë me Z. Enton Punavija, Drejtor i Drejtorisë së Transportit dhe Trafikut Rrugor, Bashkia Tiranë

1. A keni të dhena për numrin e mjeteve elektrike që qarkullojnë në Tiranë dhe pikave të karikimit për mjete elektrike? Sipas të dhënave të DPSHTRr, Regjistrit Kombëtar të Mjeteve, në fund të vitit 2019 kishte 176 mjete 100 % elektrike në Shqipëri (Tiranë). Nga këto 121 mjete janë taksi elektrike të liçensuara nga Bashkia …

Intervistë me Z. Enton Punavija, Drejtor i Drejtorisë së Transportit dhe Trafikut Rrugor, Bashkia Tiranë Read More »