Previous
Next

Rreth Institutit të Transportit

Instituti i Transportit, krijuar në vitin 1985, me një eksperiencë pune mbi 30-vjeçare, ka kryer studime afatmesme dhe afatgjata të aplikueshme në sektorin e transportit, oponenca, konsulenca, etj si dhe merr pjesë në projekte të ndryshme rajonale. Aktualisht funksionon si “Njësi Shërbimi” pranë Ministrisë që mbulon çështjet e transportit. Që prej vitit 2018, Instituti i Transportit drejtohet nga Ing. Ina Lucaj.

Transporti Rrugor

Rrjeti rrugor i Shqipërisë përbëhet prej rreth 18.600 km përfshirë rrugët interurbane kryesore, rrugët interurbane dytësore dhe ato urbane. Përsa i përket infrastrukturës rrugore, këto 10 vitet e fundit, Shqipëria ka bërë investime të rëndësishme për ndërtimin e segmenteve kryesore të rrjetit rrugor Kombëtar.

Transporti Ajror

Aktualisht zhvillimi i Transportit ajror Shqiptar është i fokusuar në Aeroportin e vetëm Ndërkombëtar “Nënë Tereza” të Rinasit, që ndodhet rreth 25 km në Veri-Perëndim të Tiranës. TIA (Tirana International Airport) menaxhohet dhe operohet nga Partneriteti Privat-Publik.

Transporti Detar

Shqipëria, me rreth 440 km vijë bregdetare, ka kushte të favorshme natyrore dhe burime reale për zhvillimin e të gjitha aktiviteteve, transportit, turizmit, peshkimit, me të gjitha vendet bregdetare të pellgut të Adriatikut dhe më gjerë.

Transporti Hekurudhor

Rrjeti hekurudhor Shqiptar ka në përdorim 416km linjë hekurudhore kryesore teke (me një binar) në funksion 343.35 km me gjerësi standarde 1435 mm dhe rreth 92km linja sekondare të stacioneve dhe degëzimeve industriale.

Projekte në zhvillim

Titulli i projektit: Mbështesni zonat ishullore dhe zonat me dendësi të ulët drejt një ekonomie
turizmi më qarkulluese – INCIRCLE 

Partnerët e Projektit:
AREA Science Park – Itali (Lead Partner)
MEDCITIES – Spanjë
CIVINET CY-EL Secretariat Civil Non-Profit Company – Greqi
Larnaca-Famagusta District Development Agency (ANETEL) – Qipro
Instituti i Transportit – Shqipëri
Energy and Water Agency – Maltë
Region Of Crete – Directorate Of Environment And Spatial Planning – Greqi
Bashkia e Himarës – Shqipëri
Palma City Council – Spanjë
Regional Government of the Balearic Islands – Direction of Environmental Education,
Environmental Quality and Waste – Spanjë
Larnaka Municipality – Qipro
Ministry for Gozo – Maltë
ISV SSSA – Institute Scuola Superiore Sant’Anna – Itali
Municipality Of Rethymno – Greqi

-> SHIKO PROJEKTIN

“Turizmi me Kroçera  dhe ndikimet e tij në mjedisin urban”
Takimi i parë përurues i projektit LOCATIONS, 13-15 Dhjetor 2016, Trieste, Itali

Shtatë qytetet port të Evropës dhe partnerë të tjerë të projektit – ndër të cilat Instituti i Transportit në Shqipëri dhe Porti i Durrësit – kanë bashkuar forcat për të përmirësuar logjistikat në lidhje me lundrimin me Kroçera dhe planifikimin e transportit.

-> SHIKO PROJEKTIN
-> PORTET MESDHETARE: SI TË ZVOGËLOJMË IMPAKTET E TURIZMIT ME KROÇERE 

Titulli i projektit: Rrjetet Mesdhetare Ndër-rajonale Elektromobile për sistemet e transportit intermodale dhe interurbane me emetime të ulëta karboni.

Programi: Interreg MED

-> SHIKO PROJEKTIN

Projekti PORTS synon të studiojë ndikimin e rrugëve të reja dhe të MoS ndermjet brigjeve të Apuliane, Malit të Zi dhe Shqipërisë, veçanërisht midis porteve të Tarantos, Kotorit dhe Durrësit, si dhe të analizojë ndikimin e tyre socio-ekonomik. 

-> SHIKO PROJEKTIN

Qellimi eshte arritja e nje qendrimi te perbashket dhe te kordinuar, per zgjidhjen e pengesave ekzistuese, ashtu si edhe planifikimi dhe zhvillimi i sistemit te transporit intermodal ne nivel rajonal, duke ngritur nje Observator te Transportit Intermodal dhe nje Grup Pune per mbledhjen dhe zgjidhjen e pengesave ne nivel kombetar, duke kryer promovime te perbashketa, sikurse edhe duke percaktuar kriteret e cilesise ne porte. Kjo eshte e vetmja rruge per arritjen e qendrueshmerise dhe konkurences ne raport me sistemet e porteve  te Europes Veriore. 

-> SHIKO PROJEKTIN

Institucione Partnere