Rreth Institutit të Transportit

Instituti i Transportit, është krijuar në vitin 1985.

Me një eksperiencë pune mbi 30-vjeçare, Instituti i Transportit ka kryer studime afatmesme dhe afatgjata të aplikueshme në sektorin e transportit, oponenca, konsulenca, etj si dhe ka marre pjesë në programe të ndryshme rajonale.

Në kuadrin e programeve të ndërmarra nga Qeveria Shqiptare për reformimin e Institucioneve Studimore, Instituti i Transportit u reformua si “Njësi Shërbimi” pranë Ministrisë që mbulon çështjet e transportit.

Objektivat dhe Misioni:

– Funksionimi si një burim qendror i informacionit për sektorin e transportit (krijimi, mirëmbajtja dhe përditësimi i database-s të sektorit të transportit).
– Mirëmbajtja dhe përditësimi i Planit Kombëtar të Transportit (PKT) dhe programeve të investimeve lidhur me to.

Misioni i Institutit të Transportit është krijimi dhe mirëmbajtja e bazës së të dhënave për fushën e transportit, mbështetja e Ministrisë, me të dhëna dhe mjete analitike për të zhvilluar politika dhe strategji për sektorin e transportit, duke përfshirë monitorimin dhe përditësimin e Planit Kombëtar Shqiptar te Transportit.

Të dhënat në fushën e Transportit

    Transporti Rrugor

We’ve built the ‘Pro Business’ theme with many preset styles. rrugeEasily design and style the content and pages of your new website.

These preset styles are easy to use and allow you to deploy stunning layouts and designs.

Show Me These Styles

    Transporti Detar

We’ve built the ‘Pro Business’ theme with many preset styles. transport-detar_2Easily design and style the content and pages of your new website.

These preset styles are easy to use and allow you to deploy stunning layouts and designs.

Show Me These Styles

    Transporti Ajror

We’ve built the ‘Pro Business’ theme with many preset styles. ajri-2-jpgsv0Easily design and style the content and pages of your new website.

These preset styles are easy to use and allow you to deploy stunning layouts and designs.

Show Me These Styles

    Transporti Hekurudhor

We’ve built the ‘Pro Business’ theme with many preset styles.Hekurudha Easily design and style the content and pages of your new website.

These preset styles are easy to use and allow you to deploy stunning layouts and designs.

Show Me These Styles

Projekte të Institutit të Transportit

Njoftime

Njoftim 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec non leo bibendum, sollicitudin ...

Njoftim 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc posuere metus egestas pulvinar ...

Njoftim 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc posuere metus egestas pulvinar ...

Njoftim 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi vitae dui et nunc ornare ...

Partnerët